Aansprakelijkheid

In onze instelling zijn alle verpleegkundigen, zorgkundigen en andere personeelsleden contractueel verbonden als werknemers. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. De geneesheren oefenen de geneeskunde uit onder hun persoonlijke medische verantwoordelijkheid, met in achtneming van de regels der geneeskundige plichtenleer en van de voorschriften van de Orde der Geneesheren en van de medische ethiek. Apotheker en geneesheren-assistenten zijn tewerkgesteld door derden. Voor meer informatie hieromtrent kan je terecht bij de directeur Veronique Vercruyssen.

PSC Aansprakelijkheid