Daghospitaal

Het daghospitaal heeft een erkenning voor 11 plaatsen. Een verantwoordelijke doet de coördinatie, de begeleiding en de opvolging van deze groep. Het daghospitaal biedt een antwoord op de vraag naar een zinvolle en gestructureerde dagactiviteit voor patiënten die buiten het centrum wonen.

Doelgroep

Ook hier wordt de doelgroep gevormd door patiënten met een psychotische problematiek. Er wordt van hen bereidheid verwacht tot deelname aan de activiteiten georganiseerd door het dagcentrum. Mogelijke kandidaten worden doorverwezen vanuit de voorzieningen beschut wonen, het ACT-project, andere ziekenhuizen, CGGZ's, ...

Opname

Een aanvraag met schriftelijk verslag wordt gericht aan de psychiater. Vervolgens wordt de kandidaat uitgenodigd voor een intakegesprek bij de verschillende diensten van het dagcentrum gevolgd door een bezoek aan het daghospitaal.

Werking

Patiënten komen 1 tot 4 dagen per week tussen 9 en 17u. De aanpak is sterk geïndividualiseerd: zorg op maat gericht naar sociale reïntegratie staat centraal. Er is een ruim aanbod gaande van culturele, creatieve en sportieve activiteiten tot ADL-training. Het koken van een warme maaltijd en het onderhoud van het daghospitaal gebeuren door de deelnemers zelf. De bezoekers van het daghospitaal kunnen ook terecht voor consultaties bij de psychiaters, de psychologen en de sociale dienst. De patiënten zelf worden actief betrokken in de werking van het daghospitaal. Rond elke patiënt is een miniteam samengesteld uit medewerkers betrokken bij de zorg. Naast de verantwoordelijke van het daghospitaal zelf, kunnen dit de psycholo(o)g(e), de sociale dienst, de begeleid(st)er van BW of het project-ACT, ... zijn. De psychiater fungeert eerder als consulent. Ook de patiënt zelf kan op een miniteam worden uitgenodigd, zo participeert hij actiever in zijn behandeling.

PSC Daghospitaal