Ombudsdienst

Het PSC Sint-Alexius doet een beroep op een externe ombudsdienst, georganiseerd door het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad.

Wat kan de ombudsdienst voor u doen?

U kan terecht bij de ombudsdienst voor vragen rond uw rechten als patiënt. Ook kan u bij deze dienst aankloppen indien u een vraag, probleem, moeilijkheid, ontevredenheid of klacht hebt en u hier niet of onvoldoende mee terecht kan bij iemand van het team. De ombudspersoon zal in alle vertrouwelijkheid uw verhaal beluisteren en samen met u bekijken op welke manier hij u kan helpen bij het vinden van een oplossing. De ombudspersoon kan u op de volgende manieren ondersteunen in het herstellen van de communicatie over uw probleem:

 • Regelen van een bemiddelingsgesprek tussen de verschillende betrokkenen onder begeleiding van de ombudspersoon.
 • Contact opnemen met de betrokken zorgverlener om uw probleem te bespreken/bespreekbaar te maken.
 • Suggesties en tips geven om het probleem zelf aan te pakken.

De ombudsdienst is volledig gratis.

Hoe kan u de ombudsdienst contacteren?

U kan de ombudspersoon Greta Leire contacteren:

 • Tijdens de permanentie op donderdag tussen 15 uur en 17 uur in de Staminee. Er is steeds een lokaal beschikbaar om in alle rust en vetrouwelijkheid met de ombudspersoon te spreken.
 • Gratis Nummer: 0800 32 036
 • Door een briefje in de ombudsbrievenbus te deponeren.
 • Door een email te sturen naar of .
 • Door een brief te schrijven of op afspraak op het volgende adres:
  Ombudsdienst OPGG
  Verenigingstraat 15
  1000 Brussel
PSC ombudsdienst