Postkuur

Het programma postkuur (officieel 'nabehandeling revalidatie') wordt geregeld binnen een wettelijke overeenkomst tussen de mutualiteiten en de verpleeginstellingen. Concreet betekent het dat mensen na het beëindigen van een opname in het nacht-, of het daghospitaal (of een andere psychiatrische voorziening) in ons centrum terecht kunnen voor 'nazorg op maat'. Zonder een effectieve opname kunnen patiënten gebruik maken van bepaalde diensten. Een dertigtal patiënten zijn ingeschreven binnen het programma postkuur.

Doelgroep

Ook hier wordt de doelgroep gevormd door patiënten met een psychotische problematiek. Er wordt van hen bereidheid verwacht tot deelname aan de activiteiten georganiseerd door het dagcentrum. Mogelijke kandidaten worden doorverwezen vanuit de voorzieningen beschut wonen, het ACT-project, andere ziekenhuizen, CGGZ's, ...

Werking

De groep beschikt eveneens over een eigen leefruimte om te koken, samen te eten, muziek te beluisteren, een gesprek te voeren, tv te kijken, de krant te lezen... Een verpleegkundige staat in voor de coördinatie, begeleiding en opvolging. Hij/zij stelt met elke patiënt een eigen programma op in functie van de belangstelling en de noden van de betrokkene. Dit kan bestaan uit één of meerdere georganiseerde activiteiten, individuele therapie en/of ADL-training (koken, vaat, onderhoud leefruimte). Er is ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de maaltijden. De begeleiding die we binnen postkuur aanbieden zien we als een aanvulling en een ondersteuning die de patiënt moet toelaten zijn activiteiten buiten het centrum (bv. bezoldigd werk, vrijwilligerswerk, dagactiviteitencentrum, studie, opleiding) op een goede manier verder te zetten en uit te bouwen.

PSC Koken PSC Snijden